Tillsyn och kontroll

Skattereduktion för gåvor

Alzheimerfonden är godkänd gåvomottagare hos Skatteverket. Det innebär att du som privatperson kan få skattereduktion för gåvor som du skänkt till oss.

Läs vad som gäller för att få avdragsrätt på gåvor.

 

Alzheimerfonden har 90-konto

Ett 90-konto innebär att den organisation som innehar det är granskad av Svensk Insamlingskontroll. Varje år granskar Svensk Insamlingskontroll räkenskaperna hos de organisationer som har 90-konton. Det är lätt att se om en organisation har ett 90-konto eftersom bank- eller plusgirokontot börjar med siffrorna 90.

90_Konto_Logo_RGB_1.png

Medlem i Giva Sverige

Alzheimerfonden är också medlem i Giva Sverige, som bland annat arbetar aktivt för att insamling hos allmänheten ska bedrivas på ett etiskt sätt. Du kan känna dig trygg när du ger din gåva till Alzheimerfonden. Din gåva går till vetenskaplig medicinsk forskning och vårdutveckling.

giva_sverige_webb.png


Givarguiden Gröna listan 2018 2.png

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin