Tillsyn och kontroll

Alzheimerfonden är en insamlingsstiftelse som lyder under Länsstyrelsen i Stockholms län. Alzheimerfonden ansvarar för förvaltningen av stiftelsen som bland annat innefattar stiftelseförordnandet och att relevant lagstiftning följs. Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden bildades 1988 och har till ändamål att ta emot gåvor, testamenten, donationer (även aktier, obligationer, fastigheter, etc) till förmån för vetenskaplig forskning, vård och behandling. På den här sidan finns information om aktörer som Alzheimerfonden rapporterar till samt viktig styrande dokumentation.  

Skattereduktion för gåvor

Alzheimerfonden är godkänd gåvomottagare hos Skatteverket. Det innebär att du som privatperson kan få skattereduktion för gåvor som du skänkt till oss.

Läs vad som gäller för att få avdragsrätt på gåvor.

 

Alzheimerfonden har 90-konto

Ett 90-konto innebär att den organisation som innehar det är granskad av Svensk Insamlingskontroll. Varje år granskar Svensk Insamlingskontroll räkenskaperna hos de organisationer som har 90-konton. Det är lätt att se om en organisation har ett 90-konto eftersom bank- eller plusgirokontot börjar med siffrorna 90.

90_Konto_Logo_RGB_1.png

 

Medlem i Giva Sverige

Alzheimerfonden är också medlem i Giva Sverige, som bland annat arbetar aktivt för att insamling hos allmänheten ska bedrivas på ett etiskt sätt. Du kan känna dig trygg när du ger din gåva till Alzheimerfonden. Din gåva går till vetenskaplig medicinsk forskning och vårdutveckling.

giva_sverige_webb.png


Givarguiden Gröna listan 2018 2.png

 

Styrande dokument

Styrelseprotokoll 20220610

Effektrapporten 

Alzheimerfondens uppförandekod

Alzheimerfondens rutiner för motverkande av oegentligheter

Arbetsordning

Placeringspolicy

Insamlingspolicy

Kodrapport