Årsredovisning och fakta

Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden bildades 1988 och  stödjer svensk forskning inom demensområdet. Syftet är att bidra till att kunskaper och forskningsresultat kan utnyttjas i vården och komma drabbade människor till nytta. Enskilda bidragsgivare, företag och organisationer har genom Alzheimerfonden möjlighet att stödja medicinsk forskning, undervisning och information om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar samt utveckling av vård och metoder för behandling. Sedan 2007 är Alzheimerfonden utvald som förmånstagare i Svenska PostkodLotteriet.

Alzheimerfondens vision

Alzheimerfondens vision är ett samhälle där vi kan bota och förebygga demenssjukdomarna. Vi ska vara innovativa och ligga i framkant i vårt arbete med att stoppa Alzheimers sjukdom.

Alzheimerfondens ändamål

Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden, som bildades 1988, har till ändamål att ta emot gåvor, testamenten, donationer (även aktier, obligationer, fastigheter, etc) till förmån för vetenskaplig forskning, vård och behandling.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin