Hit går din gåva

Alzheimerfondens vision är att genom ekonomiskt stöd till forskningen kunna förebygga och bekämpa demenssjukdomar. Därför samlar vi in och delar ut pengar till forskningen.

Vårt forskningsstöd

forskning 700.jpg
Foto: Paulina Westerlind

Av 2021 års insamlade medel delar Alzheimerfonden ut cirka 26 miljoner kronor till forskare vid landets ledande universitet. Forskningsansökningarna granskas och utvärderas av Alzheimerfondens vetenskapliga råd som leds av Henrik Zetterberg, professor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Hela listan på beviljade anslag

Stöd till vårdutveckling

diplom 700.jpg

Vi ger också bidrag till vårdanställda för vidareutbildning inom demensområdet, något vi tycker är mycket angeläget. Flera yrkeskategorier behöver mer kunskap om demenssjukdomar. Därför gör vi det möjligt för vårdanställda att få certifieringar som Silviasyster, Silvialäkare, Silviasjuksköterska och Silviafysio- och arbetsterapeut. Vi finansierar halva utbildningskostnaden. Se videon med två blivande Silviasystrar här.

Anhörigstöd

läger Luleå 700.jpg

Unga anhöriga är en glömd grupp – uppskattningsvis växer 7 000 ungdomar i Sverige upp med en demenssjuk förälder. Alzheimerfonden fortsätter att stötta dessa ungdomar genom att finansiera en lägerverksamhet som drivs på fyra platser i landet. Läs mer om lägren här.

Din gåva gör skillnad

 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin