Lars Nyberg, ledamot

Professor, Umeå Universitet

Lars Nyberg är sedan 1 januari 2006 professor i neurovetenskap vid Umeå universitet, där han också varit verksam som professor i psykologi. Lars disputerade 1993 och var mellan 1994-96 post-doc i Canada. Lars har bland annat arbetat som sakkunnig för Högskoleverket, Vetenskapsrådet, Centrum för idrottsforskning. Han har varit gästprofessor vid universitetet i Bergen och vid Oslo universitet.

Lars erhöll 2007 Göran Gustafssonpriset i medicin för sin forskning om hjärnans funktioner, och 2008 Mångbergs pris för framstående studier av högre tankefunktioner hos människan. Han blev år 2009 utsedd till Wallenberg Scholar samt erhöll Söderbergs professur i medicin 2013. Han är sedan 2008 medlem av Kungliga Vetenskapsakademien.

Studerar hjärnans funktioner 

Lars Nybergs huvudsakliga forskningsområde faller inom fältet kognitiv neurovetenskap och handlar om att studera kopplingen mellan hjärnans funktioner och olika kognitiva funktioner med fokus på minnesfunktioner. Modern teknik i form av funktionell hjärnavbildning, huvudsakligen PET- och MRI-kamera, används i forskningen. En forskningslinje bedrivs inom ramen för Betula-projektet som är en longitudinell studie av åldrande, minne och hälsa. Betula har utsetts som starkt forskningsområde av Vetenskapsrådet. Här studeras till exempel hur hjärnans struktur och funktion med stigande ålder förändras hos personer med betydande respektive ringa minnesförsämring. Ett huvudsyfte med projektet är att identifiera tidiga, prekliniska indikationer på begynnande demenssjukdom

Ny medlem i vårt Vetenskapliga råd

Vi välkomnar Lars och passar på att ställa några frågor:

Beskriv gärna vad din forskningsinriktning handlar om?

Jag har ett starkt intresse för minnesfunktioner och att koppla detta till hjärnans struktur och funktion med hjälp av hjärnavbildningsmetoder. Att kombinera minnesmätningar och hjärndata, och annan viktig information (genetik, mm), för att kunna förstå mer om vilka som har förhöjd risk att drabbas av minnesproblem och sjukdom samt vad som utmärker de med intakta förmågor är ett stort fokus i min grupps verksamhet.

Vad kommer du att bidra med som ledamot i Alzheimerfondens Vetenskapliga råd?

Kunskap om minnesförmågor, hjärnavbildning, longitudinella studier och ett stort engagemang för vetenskap.

Vad ser du som spännande och intressanta nyheter inom Alzheimerområdet?

Jag ser med spänning fram emot utvecklingen mot att via blodprover få viktig information om sjukdom och begynnande sjukdom. Svenska kollegor i detta vetenskapliga råd är mycket framstående inom det fältet och vi samarbetar kring några frågeställningar inom vårt Umeåbaserade Betulaprojekt.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin