Vetenskapligt råd

Gallringen bland forskarnas ansökningar görs av vårt Vetenskapliga råd som betygsätter och granskar potentialen i varje projekt. Rådet består av professorer och docenter med lång erfarenhet av demens och neuroforskning. Det vetenskapliga rådet består av en ordförande och sex stycken ledamöter och de har ett årligt möte där de beviljar anslag till enskilda forskare vid landets olika lärosäten.
Alzheimerfonden kan tack vare gåvor och testamenten från privatpersoner och företag dela ut över 42 miljoner kronor till forskning. Det krävs dock ännu mer pengarna för att kunna stödja alla viktiga projekt. Forskarna finns men det saknas fortfarande mycket pengar.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin