Tomas Deierborg

Docent vid Lunds universitet

Alzheimers sjukdom karakteriseras av att nervcellerna bildar proteinaggregat av Ab (plack) utanför nervcellerna. På senare år har man funnit att de placken skapar en inflammation, där hjärnans inflammatoriska celler, mikrogliacellerna (som är hjärnans makrofager med förmåga att äta upp skadliga ämnen), blir aktiva när de försöker ta hand om dessa Ab-plack. Mikrogliacellerna påverkar därigenom nervcellerna och tros kunna vara en viktig del av sjukdomsutvecklingen. Under senare år har variationer i gener kopplade till mikrogliaceller visat sig kunna ge ökad risk att drabbas av AD.

Tomas Deierborgs forskargrupp studerar mikrogliacellernas roll i bildningen av placken och vilka tidiga förändringar i mikroglia (innan plack) som leder till destruktiv mikroglia-aktivering. Forskargruppen studerar även hur det mikrogliaspecifika proteinet galectin-3 leder till aggressiv aktivering av mikroglia genom att använda sig av celler och musmodeller av AD, såväl som hjärnmaterial från avlidna patienter och likvor från patienter.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin