Stina Syvänen

Docent, Uppsala universitet

Stina Syvänen är en ung lovande forskare som Alzheimerfonden stöttar. I maj 2017 fick hon ta emot "Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare".

webbLYN_5619.jpg
Prisutdelning på Kungliga Slottet. Foto: Yanan Li/Svenskt Demenscentrum

Stina, varför valde du att börja forska om Alzheimers sjukdom?

Jag har alltid varit fascinerad av hjärnan och hur den fungerar både vid hälsa och sjukdom. Alzheimers sjukdom är en av de vanligaste sjukdomarna som drabbar hjärnan och det är svårt att studera orsakerna och sjukdomsförloppet eftersom hjärnans funktioner är så komplexa och för att det är svårt att ta prover från ett så essentiellt och centralt organ som hjärnan. Jag vill förstå mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom och på så sätt kunna bidra med ny information som kan leda till nya läkemedel. Idag saknar vi bra läkemedel för många av de sjukdomar som drabbar hjärnan och jag tror att mycket av forskningen om Alzheimers sjukdom kommer att vara till nytta även för forskning kring andra sjukdomar som drabbar hjärnan.

Vad är målet med din forskning?

Målet med min forskning är att utveckla patientvänliga metoder för att kunna ställa diagnos och bestämma hur långt gången sjukdomsprocessen är för att kunna utvärdera nya läkemedel. Dagens diagnosmetoder är rätt så bra på att fastslå om en person har Alzheimers sjukdom eller inte, men kan inte avgöra hur långt sjukdomen har fortskridit. Dessutom finns det flera nya behandlingar i kliniska prövningar idag, men det är mycket svårt att döma om de fungerar eftersom vi saknar verktyg för att kunna följa sjukdomsförloppet. Ofta blir studierna långa och svårtolkade då de utvärderas med kognitiva tester som kanske inte kan fånga upp små förbättringar eller då sjukdomsprocessen kanske fortskrider men går långsammare efter medicinering. För att mer effektivt kunna utveckla nya behandlingar är det därför viktigt att utveckla nya diagnosmetoder parallellt med nya läkemedel.

Du jobbar med PET-tekniken. Kan du förklara vad det är?

PET är en medicinsk avbildningsteknik som ger bilder av hur hjärnan fungerar och vilka proteiner den innehåller. Det är en bra metod för patienterna då man inte behöver ta några biologiska prover vilket kan vara både obehagligt och svårt, speciellt då sjukdomen är lokaliserad till hjärnan. Under en PET-undersökning ligger patienten i en PET-kamera. Vid start eller precis innan starten av PET-undersökningen får patienten en injektion av en PET-ligand. PET-liganden är en radioaktiv markör som ofta liknar en läkemedelsmolekyl. Vid Alzheimers sjukdom kan man använda PET-ligander som binder till beta-amyloid, d.v.s. det protein som är huvudkomponenten i de plack som är typiska vid Alzheimers sjukdom. Under själva undersökningen mäts radioaktiviteten som kommer från PET-liganden. Om patienten har mycket plack i hjärnan så ansamlas också en stor koncentration av radioligand i hjärnan och PET-kameran mäter då en kraftig signal som i sin tur är grunden för PET-bilden av hjärnan. PET är en mycket känslig metod och mängden radioaktivitet är liten och inte skadlig för den som blir undersökt.

 


 

Pressmeddelande 18 maj 2017

Drottning Silvias pris går till unga alzheimerforskaren Stina Syvänen

Stina Syvänen, 39 år och verksam vid Uppsala universitet, tilldelas ”Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare”. Priset är instiftat av Alzheimerfonden och delas ut av Drottning Silvia i Stockholm idag.

Priset får Stina Syvänen för sitt pionjärarbete som rör förbättrade metoder att avbilda de amyloidklumpar i hjärnan som är typiska vid Alzheimers sjukdom. Hennes forskning handlar om hur man kan förbättra upptaget i hjärnan av antikroppar riktade mot amyloid. Detta kan ha betydelse även för utvecklingen av effektiva läkemedel.

– Jag känner mig mycket hedrad över priset. Vi har under de senaste åren målmedvetet jobbat med nya bispecifika antikroppsformat som är designade för att ta sig in till hjärnan snabbt och i stora mängder. Det är just i hjärnan de behöver vara för att göra nytta. Priset är en bekräftelse på att vårt arbete anses viktigt och är en uppmuntran till att fortsätta vår strävan efter att kunna använda de nya antikropparna kliniskt, så att patienter kan få bättre diagnostik och förhoppningsvis även bättre behandling i framtiden, säger Stina Syvänen.

Om priset

”Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare” instiftades 2014 av Alzheimerfonden med anledning av Drottningens 70-årsdag. Priset går varje år till en lovande forskare inom demensområdet som är under 40 år och som ännu inte meriterat sig till en tjänst som lektor eller professor. Prissumman uppgår till 125 000 kronor.

Tid och plats för prisutdelningen

Stina Syvänen tar emot priset av Drottning Silvia klockan 11.40 den 18 maj 2017 på Kungliga Slottet i samband med den internationella konferensen Dementia Forum X.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin