Niklas Mattsson-Carlgren

Forskare, Lunds universitet

Niklas Mattsson har forskat i San Francisco hos professor Michael Weiner, som är en av världens ledande alzheimerforskare. Idag har Niklas en forskartjänst vid Lunds universitet. År 2014 fick ha ta emot "Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare", ett pris instiftat av Alzheimerfonden. Här nedan berättar han om sin forskning.

Juli 2016

Du har i din senaste studie funnit att Alzheimers sjukdom är mer mångfacetterad än man tidigare trott. Kan du förklara?

Vid Alzheimers sjukdom sker en ansamling av ämnet beta-amyloid i hjärnan. Detta har sedan länge antagits bero på att hjärnans balans mellan produktion och bortrensning av beta-amyloid är rubbad. Tidigare studier som har undersökt hur omsättningen av beta-amyloid är förändrad vid Alzheimers sjukdom har hittat ökad produktion vid sällsynta starkt ärftliga former av sjukdomen och försämrad bortrensning vid vanlig sjukdom – det som ibland kallas "sporadisk Alzheimers sjukdom".

I den nya studien har vi hittat tecken på att det kan finnas en lätt ökad produktion även vid sporadisk Alzheimers sjukdom. Vi tror dock fortfarande att nedsatt förmåga att rensa bort beta-amyloid är den dominerande mekanismen vid vanlig alzheimer. Ökad produktion bidrar förmodligen bara med en liten andel.

Vi fann dessutom det här sambandet mellan ökad produktion och ansamling av beta-amyloid framförallt hos personer som inte har APOE e4-genen. APOE e4 är en stark riskfaktor för Alzheimers sjukdom och tros verka just genom att försämra bortrensning av beta-amyloid. Det kan vara så att de personer som saknar APOE e4 men ändå ansamlar beta-amyloid har en sjukdom som drivs av andra mekanismer, vilket kan inkludera ökad produktion av beta-amyloid.

Blev du förvånad över det ni kom fram till?

Det har varit en vanlig teori att produktion av beta-amyloid inte är påverkad vid sporadisk Alzheimers sjukdom. Men det är inte så konstigt att det kan finnas en del variation mellan individer i hur mycket beta-amyloid som produceras. Och i förlängningen borde det även påverka risken för ansamling av beta-amyloid. Det har dessutom visats tidigare att genetiska varianter som ger mindre produktion av beta-amyloid skyddar mot Alzheimers sjukdom.

Varför är resultaten viktiga?

Många forskare arbetar efter hypotesen att Alzheimers sjukdom är multifaktoriell. Det vill säga att olika processer kan bidra till patologi i hjärnan som leder till sjukdom. Våra fynd stärker den hypotesen och öppnar för möjligheten att vanlig Alzheimers sjukdom delvis kan orsakas av variation i hur mycket beta-amyloid man producerar i hjärnan. Om fynden stämmer så nyanserar det bilden av vad som orsakar vanlig Alzheimers sjukdom.

Hur genomförde ni studien?

Vi mätte olika varianter av beta-amyloid i ryggvätska, inklusive varianter som är 38, 40 och 42 aminosyror långa. Vi jämförde sedan med mängden ansamlat beta-amyloid i hjärnan, som vi mätte med PET-kamera och fann signifikanta associationer mellan höga nivåer av beta-amyloid i ryggvätska och beta-amyloid i hjärnan. Vi justerade analysen för förekomst av APOE e4 och fann att sambandet var starkast hos dem som saknar APOE e4.

Vad händer härnäst i din forskning?

Vi fortsätter att använda olika markörer i ryggvätska och hjärnavbildning för att undersöka mekanismer vid Alzheimers sjukdom, särskilt i sjukdomens allra tidigaste faser. Arsenalen av metoder utökas hela tiden. Sedan en kort tid tillbaka finns det till exempel möjlighet att använda PET-kamera för att mäta ämnet tau i hjärnan. Vi är också intresserade av att använda våra metoder för att förbättra kliniska studier av läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin