Maria Eriksdotter

Professor, Karolinska Institutet

Maria Eriksdotter leder ett forskningsprojekt inom cellterapi. En liten kapsel, som innehåller celler vilka sprider ett ämne som personer med alzheimer har brist på, placeras in i patienternas främre del av hjärnan.

Så här beskriver Maria Eriksdotter kortfattat sin forskning:

”Vi har genomfört en första studie som visat att metoden är säker och att patienterna mår bra. Förhoppningen är att man ska kunna bromsa sjukdomsförloppet. Studierna har varit så pass positiva att det är värt att fortsätta, men vi måste utveckla metoderna under en längre tid och behöver mer resurser till detta.”

December 2013

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin