Lars Lannfelt

Uppsala universitet, överläkare i geriatrik på Akademiska sjukhuset

Utvecklar vaccin mot alzheimer

I slutet på 1990-talet upptäckte professor Lannfelt den s.k. arktiska mutationen, vilken orsakar Alzheimers sjukdom. Han utvecklade då en antikropp som han tog patent på. Målet med behandlingen är att i ett tidigt skede bromsa sjukdomsförloppet genom att oskadliggöra de skadliga s.k. protofibrillerna (trådliknande strukturer). Dessa är giftiga molekyler som är förstadier till de fibriller som finns i placket i en alzheimerhjärna. Just nu testas antikroppen i en stor klinisk studie i USA, Kanada, Europa och Japan där mer än 800 personer ingår. Resultatet kommer inom två år.


Januari 2017

Hur fungerar vaccinationsmetoden som du forskar om?

När vi fann den Arktiska mutationen i slutet på 1990-talet, som orsakar Alzheimers sjukdom, insåg vi att lösliga ansamlingar av amyloid-beta var skadliga för nervcellerna. Vi kallar dessa ansamlingar för protofibriller, dvs. förstadier till de fibriller som finns i plack i alzheimerhjärnan. Jag beslutade då att vi måste försöka utveckla en antikropp mot dessa skadliga protofibriller.

Fungerar den här metoden på fler sjukdomar?

Vi hoppas att den fungerar vid Alzheimers sjukdom, och tillstånd med relaterad patologi, till exempel Downs syndrom.

Vad är senaste nytt i din vaccinstudie?

Den antikropp vi utvecklade på mitt labb i Uppsala, mAb158, kallas i humaniserad form BAN2401. BAN2401 är i en stor klinisk studie i USA, Kanada, Europa och Japan. Mer än 800 patienter är inkluderade i studien. Resultatet kommer inom två år.

 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin