Jörg Hanrieder

Docent, Göteborgs Universitet

Aggregerande Aβ-peptider är sannolik ett huvudmoment i utveckling av alzheimerpatologin, men de mekanismer som ligger bakom Aβ-plackpatologin är fortfarande oklara och till största delen okända. Det är därför av kritisk betydelse att veta var, när och hur Aβ aggregerar på enskild cellnivå. Forskargruppens huvudsyfte med projektet är att använda en ny metod, iSILK, för dynamisk, molekylär avbildning, som är baserad på isotopinmärkning av proteiner som bildas i kroppen. Vidare vill de använda nya metoder för högupplöst kemisk avbildning, som avbildande masspektrometri, för att undersöka kemiska förändringar i hjärnvävnad från AD-musmodeller och -patienter.

Syftet är att hitta ett molekylärt sammanhang mellan morfologin av dessa plack och vilka Aβ-peptider det är som aggregerar under tid och som leder till de strukturerna. De vill även studera protein och lipid inlagringsdynamiken i likvor, blod och hjärnvävnad från patienter med AD-patologi. Det möjliggör att förstå hur AD-patologi utvecklas och kommer också visa hur det kan detekteras i likvor och blod och leda till bättre markörer för att detektera och behandla AD tidigare. Förhoppningen är att resultaten kommer att ha signifikant betydelse för utvecklingen av nya behandlingsstrategier för AD och att de resultaten ska komma patienter som lider av de svåra sjukdomarna till godo.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin