Joakim Bergström

Docent, Uppsala universitet

Finns det några likheter mellan mekanismerna i hjärnan vid demenssjukdomar och Parkinsons sjukdom?

Ja, precis som vid Alzheimers sjukdom så orsakas Parkinsons sjukdom av inlagringar i hjärnan av ett felveckat protein. I nervceller i drabbade hjärnområden vid Parkinsons sjukdom hittas skadliga proteinansamlingar, så kallade Lewykroppar, bestående av felveckade former av proteinet alfa-synuklein. Lewykroppar hittas också vid Lewy body-demens, en av de vanligast förkommande demenssjukdomarna som har gemensamma drag med både Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom. Dessutom visar studier att hos ungefär hälften av alla alzheimerpatienter hittas, förutom de vanliga ansamlingarna av beta amyloid-”plack” och tau-”nystan”, även Lewykroppar i hjärnan.

Med hjälp av Alzheimerfondens stöd kan vi utöka våra satsningar.

Vad är målet med din forskning?

Det är att försöka kartlägga de grundläggande sjukdomsmekanismerna vid neurodegenerativa sjukdomar med Lewykroppar. För att kunna ta fram bättre och mer effektiva läkemedel behöver vi få en ökad förståelse för hur felveckade former av alfa-synuklein uppstår och hur de skadar nervcellerna där de ansamlas. Min förhoppning är att en sådan kunskap kan omsättas i nya behandlingsmetoder för dessa sjukdomar. Vi är också intresserade av att förbättra möjligheten att ställa diagnos och följa sjukdomsförloppet vid dessa sjukdomar och driver projekt där vi utvecklar metoder för att mäta olika former av alfa-synuklein-proteinet i biologiska vätskor såsom ryggvätska.

Vad betyder Alzheimerfondens stöd för din forskning?

Det betyder väldigt mycket. Att bedriva forskning är otroligt roligt och entusiasmerande, men det medför samtidigt stora utgifter där den absolut största kostnaden är för forskningspersonal, till exempel doktorander. Med hjälp av Alzheimerfondens mycket generösa stöd kan vi utöka våra satsningar och får möjligheten att ta in nya nyfikna och begåvade medarbetare i våra forskningsprojekt. Det gör att vi kan förbättra möjligheterna att göra upptäckter som på sikt kan leda till nya behandlingar för dessa sjukdomar.

Hur vill du gå vidare med din forskning?

Vi driver flera projekt där vi både studerar hur uppkomsten av Lewykroppar sker och hur detta förlopp kan förhindras. Vi undersöker också hur felveckat alfasynuklein från ”sjuka” nervceller kan smitta alfa-synuklein i ”friska” nervceller och få också dessa att anta en skadlig form och på så sätt sprida sjukdomen vidare i hjärnan. Vi är övertygade om att en väg mot framtida behandlingar för sjukdomar med Lewykroppar är att minska nivåerna av skadligt alfa-synuklein och det kommer fortsätta att vara vårt primära fokus.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin