Ingmar Skoog

Professor, Göteborgs universitet

Befolkningsstudier öppnar för tidig diagnostik

Ingmar Skoog har specialiserat sig på befolkningsstudier och demenssjukdomarnas utbredning. Han har publicerat mer än 300 artiklar och hör till världens främsta forskare inom sitt område.

Professor Skoogs forskning bygger på befolkningsundersökningarna H70 i Göteborg där han skapat en unik möjlighet att studera den allra tidigaste sjukdomsprocessen vid Alzheimers sjukdom. Detta kan få betydelse för prevention, tidiga behandlingar och tidig diagnostik. Skoog och hans forskarlag studerar också om det finns tidiga tecken på att markörer för Alzheimers sjukdom påverkar andra delar av kroppen än hjärnan.

Januari 2017

Professor Ingmar Skoog får 700 000 kronor i stöd från Alzheimerfonden för sin forskning som bygger på befolkningsundersökningarna H70 i Göteborg.

Alzheimerfondens anslag gör det möjligt för unga forskare att fördjupa sig i viktiga frågeställningar.

– Det här stora anslaget är väldigt viktigt för oss. Det kommer att ha mycket stor betydelse när det gäller att studera så kallad preklinisk Alzheimers sjukdom, det vill säga personer som har Alzheimers sjukdom enligt magnetkamera eller ryggvätskeprov men ändå inte uppvisar symtom på sjukdomen.

– Genom befolkningsundersökningarna H70 i Göteborg har vi en unik möjlighet att studera den allra tidigaste sjukdomsprocessen vid Alzheimers sjukdom, vilket kan få betydelse för prevention, tidiga behandlingar och tidig diagnostik. Vi vill också studera om det finns tidiga tecken på att markörer för Alzheimers sjukdom påverkar andra delar av kroppen än hjärnan. Anslaget kommer att användas till att ge möjlighet för unga forskande läkare att fördjupa sig i dessa frågeställningar, säger Ingmar Skoog.

 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin