Gunnar Gouras

Professor, Lunds Universitet

ApoE är ett protein som är involverat i metabolismen av fett i kroppen. Det finns olika ApoE alleler (ApoEε2, ε3 och ε4) och de har visat sig modulera Aβ-patologin olika. Det finns dock inte ännu någon tydlig terapi som inriktar sig på deras interaktion. Terapier för de flesta sjukdomar, förmodligen inklusive Alzheimers sjukdom, borde vara effektivast om de riktas högt upp i sjukdomskaskaden. Givet att den starka effekt ApoEε4 har på Aβ-patologi samt den roll ApoEε4 har som riskfaktor, utgör interaktionen mellan ApoEε4 och Aβ en mycket intressant terapeutisk måltavla.

Då AD är en komplex sjukdom som innefattar multipla celltyper och ett stort antal fysiologiska processer, tror forskargruppen att en bättre förståelse för hur ApoE påverkar AD-fenotyper på molekylär och cellulär nivå, i synapser och neuron, kommer att vara kritisk för att utveckla en rationell terapi som inriktar sig mot ApoE/Aβ-mekanismer.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin