Greta Hultqvist

Biträdande Lektor, Uppsala Universitet

Immunterapi är en av de mest lovande behandlingsstrategierna för Alzheimers sjukdom och Lewykroppsdemens, trots att stora molekyler, som de antikroppar som används, hålls ute från hjärnan av blodhjärnbarriären. Det finns enorma förbättringsmöjligheter av immunterapi och diagnostik om man kan öka upptaget av antikroppar i hjärnan avsevärt.

Greta Hultqvists forskargrupp har utvecklat ett hjärntransportörprotein och kopplat det till en antikropp mot det Aβ-aggregat, som de tror orsakar AD. Hjärntransportören ökar upptaget av antikroppar i mushjärnan med nästan 100 gånger, vilket är högre än någon annan publicerad blodhjärnbarriärstransportör. De vill nu fortsätta arbetet genom att få de antikropparna att transporteras till rätt del av nervcellerna, den så kallade synapsen (kontaktpunkterna mellan nervcellerna) när de väl kommit in i hjärnan. För att transportera antikroppar dit vill de använda korta bitar av proteiner, så kallade peptider, som binder till ett mottagarprotein (receptor) som finns på nervcellernas yta i synapsen. Vidare vill forskargruppen även utveckla en strategi för att lossa antikroppen från sin receptor efter transporten in i cellen. Det för att förhindra nedbrytning av antikroppen och slutligen utveckla det här systemet vidare så det inte bara fungerar i möss utan också i människor.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin