Francesca Mangialasche

Francesca Mangialasche

Biträdande Lektor, Karolinska Institutet

Prevention eller förbyggande åtgärder är väsentlig för att förhindra demens- och alzheimer-epidemin. En multimodal intervention med fokus på livsstilsförändringar hos äldre individer med förhöjd risk för demens, har visat lovande resultat i den så kallade FINGER-studien.

Interventionen testas nu hos personer med lindriga kognitiva problem i MIND-AD-studien. Mental stimulans under livet skulle kunna reducera uppbyggandet av AD-relaterade skador i hjärnan eller öka kompensationsförmågan och bibehålla normal kognitiv funktion trots skadliga hjärnförändringar. 

Mer specifikt undersöker forskargruppen om livslång mental stimulans kan skydda mot kognitiv försämring och demens upp till åldrar över 85 år. Dessutom vill de studera personer med subjektiva eller milda kognitiva besvär, om livslång mental stimulans kan påverka hastigheten i ansamlandet av AD-patologi och risken att utveckla demens.

Slutligen vill de undersöka om tidig mental stimulans påverkar responsen till interventionen, vad gäller att förbättra kognitionen och reducera antalet skadliga hjärnförändringar. Genom att förstå vilken roll som mental stimulans har när det gäller att utveckla motståndskraft och kompensationsförmåga mot AD, kan man på ett bättre sätt se till att identifiera riskpersoner samt uppskatta deras sannolikhet att få nytta av specifika preventiva interventioner. Vidare kan denna kunskap användas för att förbättra livsstilsrekommendationerna för demens/AD-prevention. 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin