Eric Westman

Universitetslektor, Karolinska Institutet

En av anledningarna till att det är så svårt att ta fram nya läkemedel är heterogeniteten inom Alzheimers sjukdom. Ett annat problem är det stora överlappet mellan AD och andra neurodegenerativa sjukdomar som komplicerar detta ytterligare. Vikten av att öka förståelsen för de bakomliggande mekanismerna som orsakar de olika sjukdomarna är av stor vikt, så att vi kan rekrytera mer homogena populationer för kliniska prövningar och på så sätt vi ökar chansen att upptäcka nya botemedel.

Målet med Eric Westmans studie är att få en bättre förståelse för heterogeniteten och komplexiteten av de olika neurodegenerativa sjukdomarna med hjälp av olika avancerade hjärnavbildningstekniker, såsom magnetresonanstomografi och positronemissionstomografi. Med hjälp av de teknikerna kan vi mäta både strukturella och funktionella förändringar i hjärnan.

Genom att kombinera de senaste metoderna för hjärnavbildning och avancerade statiska metoder som t.ex. multivariat analys, kluster analys. maskininlärning och nätverksanlays, hoppas forskargruppen kunna definiera subtyper, upptäcka sjukdomsmönster, ställa en tidig och säker diagnos och sist, men inte minst, förstå hur en frisk/sjuk hjärna fungerar. Det leder till att patienterna kan få ett mer skräddarsytt stöd från samhället, vilket innebär mindre lidande för patienter och deras anhöriga. De hoppas även underlätta framtagandet av nya läkemedel, samt att finna nya metoder för behandling vilket vi idag är i stort behov av.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin