David Berron

Postdoc, Lunds Universitet

De flesta kliniska prövningar för Alzheimers sjukdom har fokuserat på de sena symtomatiska sjukdomsstadierna då nervcellsdöden redan har skett och är så pass långt gången att den är oreparerbar. För att kunna behandla AD måste vi förstå effekterna på hjärnans funktion och minne på ett tidigt stadium, helst innan symptomen uppkommer. Vi behöver hitta tidiga markörer i hjärnan dels för tidig diagnos, delvis för att kunna monitorera tidig behandling. Vi vill använda oss av en kraftfull kombination av ultrahögfältsupplösande MRI, PET samt en ny minnestest för att förstå tidiga funktionella, strukturella och kognitiva förändringar som är relaterade till Aβ- och tau-patologi.

David Berrons forskargrupp kommer identifiera fem grupper av icke-dementa deltagare med olika fördelning av AD-patologi med PET. Därefter kommer de karaktärisera de tidigaste förändringarna i hjärnans funktion och aktivitet under ett känsligt minnestest med hjälp av MRI för att identifiera den tidigaste nervcellsnedbrytningen i känsliga hjärnregioner. De kommer sedan att testa vilken avbildning och kognitiv markör som bäst förutspår framtida kognitiv försämring. För detta kommer ett smarttelefonbaserat test att användas. Förhoppningen är att det kommer att resultera i ökad kunskap om de tidigaste stadierna i sjukdomsprocessen samt identifiera nya markörer som underlättar selektion av patienter för framtida kliniska prövningar.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin