Anna Erlandsson

Med.dr, Uppsala universitet

Hur beskriver du din forskning?

Trots att Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens vet man väldigt lite om hur sjukdomen sprids i hjärnan. Forskningen på området har i första hand varit inriktad på förändringar som sker i nervcellerna, men mer och mer uppmärksamhet riktas nu mot hjärnans olika gliaceller. Astrocyterna, som är den vanligaste typen av gliacell, har tidigare ansetts vara mest stödjevävnad för nervcellerna. De senaste årens forskning har dock visat att astrocyter spelar en central roll för en mängd processer, både i den friska och sjuka hjärnan. Vi har upptäckt att astrocyter tar upp stora mängder aggregerat amyloid-beta, som lagras inuti astrocyterna. Vi tror att utsöndring av dessa lagrade och endast delvis nedbrutna proteinaggregat kan vara en viktig mekanism för spridning av sjukdomen i hjärnan.

Vad är målet med din forskning?

Det övergripande målet är att förstå hur astrocyter är inblandade i sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom och hur vi kan påverka dem med olika behandlingar. I dagsläget finns ingen medicin som stoppar eller minskar nervcellsdöden vid Alzheimers sjukdom och behovet av nya behandlingsstrategier är stort.

Varför valde du att bli hjärnforskare?

Jag har alltid fascinerats av hjärnans komplexitet och hur samspelet mellan olika celler fungerar. Att försöka förstå olika processer i den friska och sjuka hjärnan på molekyl- och cellnivå är ett spännande och utmanande arbete som man aldrig tröttnar på.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin