Forskare vi stödjer

Alzheimerfonden ger ekonomiskt stöd till forskning som syftar till att förebygga och bekämpa demenssjukdomar. I mindre utsträckning ger vi också stöd till vidareutbildning av vårdpersonal – t.ex. sköterskor, arbetsterapeuter och läkare – som vill fördjupa sina kunskaper inom demensområdet. Här beskriver vi lite närmare några av de projekt som fått stöd från oss. Se den fullständiga listan på forskarna vi stödjer under Beviljade anslag.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin