Vaccin mot Alzheimers sjukdom på gång

Anders Sandberg, Forskningsansvarig Alzinova

Alzinova är ett svenskt biofarmabolag som specialiserat sig på behandling av Alzheimers sjukdom. 2008 fick man patent för en AβCC-peptidteknologi som gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar och ett vaccin mot Alzheimers sjukdom. Vi fick en pratstund med Anders Sandberg, forskningsansvarig, och Kristina Torfgård, VD, på Alzinova. Här berättar de mer om sjukdomens mekanismer, den pågående fas1-studien och om samarbetet med Alzheimerfonden.

Det är många som arbetar för att lösa Alzheimers gåta runt om i världen. Anders Sandberg, forskningsansvarig på biofarmabolaget Alzinova i Mölndal försöker på ett enkelt sätt förklara varför det är så svårt att komma vidare och lyckas. 

–Om vi väldigt förenklat använder ordspråket ”det är som att leta efter en nål i en höstack” så kan det ge en viss vägledning. När en person insjuknar i Alzheimers sjukdom så kan man likna det vid att det har bildats en förgiftad nål som brukar benämnas en ”oligomer”. Denna nål förgiftar hjärnans nervceller och leder till att cellerna dör. Att ta bort hela höstacken för att komma åt nålen går i princip inte. Alltså måste man leta upp nålen, vilket normalt sett är nästan omöjligt.

–Ska man vara lite mer specifik kan man säga att när Alzheimers sjukdom smyger sig på bildas en ansamling av två slags giftiga proteiner i hjärnan. Det ena är amyloider som är olika felveckade varianter av proteiner, vissa mer giftiga än andra, och som redan långt innan sjukdomen givit symtom bildat olösliga plack. Denna amyloid är höstråna och nålarna i liknelsen ovan. Det andra är proteinet tau som klumpar ihop sig och dödar nervcellerna. De båda processerna är kopplade till varandra. Kan man angripa och stoppa detta sjukdomsförlopp så kan man säga att man har letat upp den berömda nålen i höstacken.

Ett viktigt och nödvändigt steg för att nå målet är kliniska studier och Alzinova har under hösten 2021 inlett fas1-studien tillsammans med det finska specialistföretaget Clinical Research Services Turku i Finland. Totalt skall 26 patienter, alla med en tidig Alzheimerdiagnos, få vaccin eller placebo. Den första deltagaren rekryterades till studien i oktober 2021, berättar Kristina Torfgård och fortsätter:
–Anledningen till att vi forskar på ett vaccin är att vaccinet är effektivt, långtidsverkande och är en enkel behandlingsform för patienten. Dessutom är vaccin som behandlingsform mer kostnadseffektiv och kommer kunna användas över hela världen jämfört med de antikroppar som idag testas i kliniska studier.

Alzinovas forskning har kommit långt men mycket arbete återstår. En klinisk fas inom läkemedelsutveckling brukar ta 8–10 år för den här typen av läkemedel men man hoppas kunna korta ner tiden med hjälp av ny teknologi och nya forskningsrön.
–Trots långa ledtider är vi är glada att kunna säga att vi har en ”läkemedelskandidat” i klinisk fas – så sammantaget börjar vi se ljuset i tunneln.

–Att Alzinova siktar på ett genombrott med ett vaccin mot Alzheimer bygger på företagets utveckling av något som kallas AβCC-peptidteknologi. Peptider kan beskrivas som en kedja av aminosyror som sitter ihop med peptidbindningar. För att lättare förstå kan man likna peptiden vid ett pärlhalsband med olika pärlor där aminosyrorna är pärlorna och peptidbindningarna är länkarna. Men halsbanden kan bli toxiska, giftiga, när de klumpar ihop sig till den speciellt giftiga oligomeren, vilket leder till celldöd i hjärnan, berättar Anders Sandberg och fortsätter:
–Vårt vaccin, som bygger på AβCC-peptidteknologin, motverkar denna giftiga form specifikt. Man kan säga att vi lär immunsystemet att reagera mot den, ungefär som när man tar ett influensavaccin för att motverka influensaviruset. Om vi ser till våra patent och vår beta-amyloidforskning som på detta sätt går direkt på toxiska oligomerer så är vi unika.

Vad kommer Alzinovas vaccin få för betydelse när det blir godkänt som läkemedel?

–För patienter och anhöriga kommer det bli en oerhörd lättnad när vaccinet blir godkänt – äntligen kommer det finnas ett läkemedel som kommer kunna bromsa och förebygga en av våra värsta sjukdomar. För samhället i stort kommer det betyda enormt mycket. Idag är sjukdomen den mest resursslukande folksjukdomen inom den svenska sjukvården med en kostnad på 10-tals miljarder, vida överstigande andra stora folksjukdomars kostnader. Globalt sett betyder det givetvis ännu mycket mer, säger Kristina Torfgård.

Ni har precis tecknat ett samarbetsavtal med Alzheimerfonden, varför och vad förväntar ni er?

–Vi deltog i Alzheimerloppet och sponsrade Alzheimerdagen förra året och tycker att Alzheimerfonden känns proffsig och framåt. Vi har dessutom bra kontakt med Alzheimerfondens organisation och Generalsekreteraren Liselotte Jansson så nu formaliserar vi vårt samarbete genom ett samarbetsavtal. Eftersom båda organisationerna arbetar med att lösa Alzheimers sjukdom, så ser vi de direkta fördelar vi kan ha av varandra och hur detta kommer gynna patienter, anhöriga och samhället i stort.

 

Publicerad: 220114, Alzheimerfonden