AlzeCure - nydanande forskning

Stiftelsen AlzeCure bildades hösten 2012 i samverkan mellan en grupp framstående f.d. AstraZeneca-forskare, Alzheimerfonden och Bengt Winblad vid Karolinska Institutet. Syftet med AlzeCure är att utveckla nya metoder och läkemedel för att diagnostisera och behandla neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimers sjukdom. Målet är att bidra till nytta för såväl patienter och anhöriga som samhälle.

Återställa skadade nervceller

Ett av de lovande projekt som pågår just nu är framtagandet av en världsunik behandling som kan påverka förloppet vid Alzheimers sjukdom genom att återställa skadade nervceller.

– Vi har identifierat substanser med polyfarma kologisk profil, vilket innebär att man påverkar flera olika mekanismer som kan leda till sjukdomen. Till grund ligger läkemedlet AC-1122 som redan är godkänt för behandling av andra tillstånd. Det innebär att vi har en god uppfattning om toxicitet och säkerhet, säger forskningschef Pontus Forsell.

Börsintroducering

Den 28 nobember 2018 noterades AlzeCure Pharma på Nasdaq First North Premier. Noteringen kommer att främja bolagets vetenskapliga forskning och läkemedelsprojekt.

- I dagsläget finns ingen bra medicinering för alzheimer. Marknaden är gigantisk, säger AlzeCures vd Johan Sandin.

200 miljoner kronor har intagits i kapitalanskaffning för kliniska studier. De läkemedelskandidater som utvecklas är baserade på två plattformar – NeuroRestore och Alzstatin – som inriktas mot två typiska kännetecken för Alzheimers sjukdom: kognitiv nedsättning samt inlagringen av amyloida plack i hjärnan.

AlzeCures hemsida nås här.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin