Digitala Alzheimerloppet

Vad är Alzheimerloppet?

Bara i Sverige lever 160 000 människor med någon form av demenssjukdom. Det är den enda folksjukdomen som fortfarande saknar botemedel och bromsmedicin. I takt med att vi lever längre kommer antalet personer med demensdiagnos att öka i en rasande fart. Alzheimerloppet anordnas för att öka uppmärksamheten kring sjukdomen och samla in pengar till forskningen. Alzheimerloppet är ett sätt för alla att röra på sig och samtidigt göra en insats för forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
I år arrangerade vi det digitala Alzheimerloppet i maj med rekordmånga deltagare. Alla som deltog befann sig runt om i landet, dem gick, sprang, cyklade, simmade eller genomförde en pulshöjande aktivitet. Vilket bidrog till forskningen. 
#alzheimerloppet

 

 

Alzheimerloppet anordnas av Alzheimerfonden för att öka uppmärksamheten kring Alzheimers sjukdom och för att samla in pengar till forskningen.

 

Tack för att du var med i årets Alzheimerlopp - vi slog rekord i antal anmälningar!💜

 

 

Alzheimerloppet hade aldrig varit möjligt utan våra fantastiska sponsorer. Stort tack!

 

 

💜💜💜

 

Vi vill öka kännedomen om Alzheimers sjukdom och vara med och bidra till forskningen så att framtida generationer slipper gå igenom samma öde som vi har gjort.

Systrarna och grundarna Alzheimerloppet, Julia och Felicia.
Julia och Felicia

Julia och Felicia, systrarna som startade Alzheimerloppet 2015 efter att deras mamma drabbats av Alzheimers sjukdom.

Stöd forskningen med en gåva

Ge en gåva