Vaskulär demens

Vid vaskulär demens eller blodkärlsdemens är det blodkärlen som antingen råkat ut för en förfettning/förkalkning eller en blodpropp som bidragit till att de täppts igen och på så vis orsakat brist på syre och näring i hjärnvävnaden runt omkring.

Symtom

Symtomen varierar beroende på var i hjärnan blodkärlsskadan sitter. I en del fall märks det tydligt när skadan sker i form av en stroke eller slaganfall med tillhörande svaghet i armar och ben, sluddrigt tal och ibland förvirring. Men symtomen kan också komma gradvis, ibland med episoder av påtaglig trötthet och förvirring. Tanke och rörelser blir långsamma, talet otydligare och humöret påverkas i form av ökad irritation men också depression och gråtmildhet är vanligt.

Riskfaktorer

Riskfaktorer är högt eller instabilt blodtryck, hjärtsjukdom (till exempel förmaksflimmer), diabetes, tidigare övergående tilltäppning av ett blodkärl eller stroke, högt kolesterolvärde och hög ålder.

Behandling

Ännu så länge går behandlingen av vaskulär demens ut på att försöka förhindra att nya blodproppar bildas. Den liknar därför behandling vid annan hjärt- och kärlsjukdom. Läkemedel som kan vara aktuella är blodtrycksmediciner, blodfettsänkare och blodförtunnande läkemedel. Det finns även studier där man har behandlat med kolinesterashämmare.

vid-vaskular.jpg

Bilden visar de områden i hjärnan som drabbas vid vaskulär demens.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin