När minnet sviktar

All glömska är inte demens

Vanlig glömska är inte något ovanligt när man blir äldre och många blir oroliga över att ha drabbats av Alzheimers sjukdom eller annan demenssjukdom när de märker att minnet sviker. Det är dock bra att känna till att det kan finnas andra orsaker till sviktande minne. Några exempel är B12-brist, depression, utbrändhet, stress, sköldkörtelrubbning, biverkan av något läkemedel eller en infektion, till exempel borrelia. Det är alltså viktigt att vända sig till sin vårdcentral för undersökning.

Läs mer om demensliknande tillstånd här.

Hjarnan_webb.jpg

 

 

 

 

Nedan beskrivs några exempel som visar på skillnaderna mellan glömska vid ett normalt åldrande resp. en demenssjukdom.

Faktaruta_Glomska_webb.jpg

Vart vänder man sig för en minnesundersökning?

Primärvården ansvarar för en första undersökning, en s.k. basal demensutredning. Då genomförs bland annat ett s.k. MMT-test för att testa de kognitiva funktionerna samt intervjuer med anhöriga. Också skiktröntgen av hjärnan kan göras. Ibland behöver man utreda i ytterligare ett steg, i en s.k. utvidgad demensutredning. Den görs efter remiss till en minnesmottagning eller annan specialistklinik. Personer i yrkesverksam ålder remitteras ofta direkt till en specialistklinik. Bland annat görs då hjärnavbildning med magnetkamera och provtagning av likvor, dvs. ryggmärgsvätska.

 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin