Demensliknande tillstånd

Det finns flera sjukdomar som ger demensliknande symtom och det händer att de förväxlas med demens. Normaltrycksvattenskalle är exempel på en sjukdom som kan förväxlas med demens. Det är därför viktigt att den som får demenssymtom utreds tidigt i sjukdomsförloppet och får en korrekt diagnos och behandling.

Depression

När äldre människor drabbas av depression är det vanligt med trötthet, apati, glömska, vilsenhet, avmagring och sömnstörningar. Det ligger då nära till hands att tolka det som tecken på demens med tanke på den drabbades ålder. Numera kan depressioner hos både yngre och äldre behandlas med framgång.

Förvirringstillstånd vid kroppslig sjukdom

Ett annat tillstånd som kan förväxlas med demens är förvirringstillstånd, så kallad konfusion. Konfusion uppträder ofta i samband med en kroppslig sjukdom. Det kan också vara en följd av fel eller olämplig medicinering (särskilt sådan som sänker halten av acetylkolin), undernäring, operation eller psykisk stress och förändringar i närmiljön. Om tillståndet varar en längre tid kan det missuppfattas som demens. Behandlingen går ut på att avslöja vad som orsakat förvirringen och sedan behandla och vårda i en lugn och trygg miljö.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin