Henrik Frenkel

Affärsjournalist och publicist

Jag heter Henrik Frenkel. Jag fick påsken 2019 diagnosen MCI (lindrig minnesstörning) med trolig utveckling till Alzheimer.

Slutet av maj 2020 var en dramatisk tid för mig, då fick jag ett nytt omtumlande besked från min läkare. Jag har inte längre trolig Alzheimer. Min läkare ändrade sin diagnos till kognitiv svikt men inte trolig Alzheimer. Det har rört upp en hel del hos mig och jag samlar nu fortsatt mina tankar och funderingar kring detta besked i den blogg och pod som jag startade hösten 2019.

Med bloggen Hjälp, har jag Alzheimer?!, vill jag fortsätta att vara en röst kring Alzheimer och andra demensdiagnoser. Jag fortsätter att lyfta frågor och belysa nya infallsvinklar kring bland annat diagnos. Mitt team och jag vill även fortsätta att samla in medel som ska gå till den helt nödvändiga forskningen kring Alzheimer, en sjukdom som funnits i över 100 år och som ingen överlever.

Insamlingen ska utmynna i en årlig utmärkelse riktad till forskare eller läkare som bidrar till att den forskning som görs i Sverige snabbare kommer ut till behövande patienter.
Forskningen kring Alzheimers sjukdom får i Sverige bara 10 procent av de resurser som går till cancerforskning.

Svensk forskning kring Alzheimer är på många sätt världsledande. Tyvärr tar det ofta för lång tid för resultaten på olika forskningscentra att nå klinisk prövning, och i slutändan hjälpa djupt behövande patienter.

Alzheimer är idag den största folksjukdomen i världen. Bara i Sverige drabbas 20 000 nya personer varje år. Enda sättet att stoppa denna mörka utveckling är genom forskning.

Hoppas du vill stödja min insamling!

Stöd Henriks insamling