Miia Kivipelto tilldelas Forska! Sveriges forskarutmärkelse

2022-11-23

Miia Kivipelto är en internationellt ledande forskare som utvecklat metoder för att förebygga demensutveckling där livsstils- och hjärt-kärlfaktorer påverkar risken att utveckla demens. I stora multifaktoriella studier av livsstilsintervention, bland annat den så kallade FINGER-studien, har hon kunnat visa att en hälsosam livsstil kan stärka den kognitiva förmågan och förebygga kognitiv försämring. Fysisk aktivitet, hälsosam kost samt sociala och mentala aktiviteter är några viktiga faktorer som samverkar i förbyggande syfte.

Läs hela pressreleasen 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin