Få skattereduktion när du ger en gåva till Alzheimerfonden

2021-03-18

Alzheimerfonden är godkänd gåvomottagare hos Skatteverket. Det innebär att du som privatperson kan få skattereduktion för gåvor som du skänkt till oss.

Riksdagens återinförda lag om skattereduktion i Sverige innebär att du kan ge mer stöd till den viktiga forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar och få 25% tillbaka på det du har skänkt.

 

Det här gäller för att få avdragsrätt på gåvor

Du måste

  • Ge en gåva på minst 200 kronor vid varje tillfälle.

  • Skänka minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

  • Lämna ditt personnummer som vi lämnar till Skatteverket

  • Ha fyllt 18 år senast den 31 december under gåvoåret.

  • Betala skatt i Sverige
     

För gåvor via exempelvis insamlingar på Facebook kan inte skattereduktion ges eftersom Alzheimerfonden inte kan koppla gåvan till en specifik givare.
 

Du kan få tillbaka

  • Skattereduktion på 25 % av det totala gåvobeloppet.

  • Maxbeloppet som du får dra av är 6 000 kronor per år, du får tillbaka 1500 kronor.


Att tänka på
Skattereduktionen redovisas i inkomstdeklarationen för det år då du lämnat gåvan. Det innebär att gåvor som du gett under år 2020 redovisas i den deklaration som du lämnar år 2021.

När du skänkt en gåva till oss och lämnat dina personuppgifter, inklusive personnummer, skickar vi in alla underlag till Skatteverket. Det avdragsgrundande beloppet kommer att finnas förtryckt på din skattedeklaration för nästa år, så var noga med att ange namn, adress, personnummer och gärna även e-postadress, när du ger en gåva. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontakta givarservice om du har frågor:

Tel: 08-30 11 30
e-post: info@alzheimerfonden.se

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin