henrik frenkels expertpanel om kognitiva sjukdomar

Henrik Frenkel startar expertpanel om kognitiva sjukdomar

2021-03-09

Det är många som har nått ut till vår ambassadör Henrik Frenkel i och med hans uppmärksammade blogg och podcast "Hjälp, har jag Alzheimer?!", där han samtalar med läkare, forskare, kända personer, anhöriga och många andra om sjukdomen.

Nu har Henrik efter många förfrågningar och önskemål från sina följare startat en expertpanel som ska svara på frågor om Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar. Frågorna kommer beröra allt ifrån diagnos till sjukvård och omsorg. Expertpanelen består av personer med lång erfarenhet som arbetar inom olika sektorer inom sjukvård och omsorg.

Varje vecka väljs en fråga ut som en läsare har publicerat i bloggen och även en fråga som ställts på en speciell flik på hemsidan.

Gå till expertpanelen.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin