Caroline Graff

Professor, Karolinska Institutet

Caroline Graff är en av Sveriges främsta experter på ärftlighetsfrågor när det gäller demenssjukdomar, främst Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens.

Man skiljer mellan s.k. familjär och sporadisk alzheimer. De familjära fallen är relaterade till ärftlighet och tidigt insjuknande. I Sverige känner vi idag till ca 10 familjer med ärftlig alzheimer. Sporadisk alzheimer är den vanligaste formen och förekommer främst i hög ålder.

Är Alzheimers sjukdom ärftlig?

– Risken att under sin livstid drabbas av en demenssjukdom är ca 10 procent och risken ökar till 50 procent om det finns en ärftlig demenssjukdom i släkten. I det fall man inte vet mer än att en förälder har haft Alzheimers sjukdom anses risken under en livstid öka från 10 procent till ca 20 procent, berättar Caroline Graff.

När det gäller frontallobsdemens räknar man med att upp till en fjärdedel av dessa patienter har en genetisk orsak.

Varför är Alzheimerfondens stöd så viktigt?

Våra projekt är långsiktiga eftersom vi följer och forskar på personer genom hela deras sjukdomsprocess. Därför gör Alzheimerfondens generösa anslag att vi kan forska med kontinuitet.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin