#omsorgsrörelsen är ett stöd för äldreomsorgen idag och för morgondagen

2021-03-30

Se filmen om #omsorgsrörelsen med Annika Jankell, ambassadör Alzheimerfonden, Liselotte Jansson, generalsekreterare Alzheimerfonden och Isak Unfors, entrepenör och initiativtagare till #omsorgsrörelsen

Alzheimerfonden initierade under senvåren 2020 initiativet #omsorgsrörelsen tillsammans med entreprenören Isak Unfors. Initiativet var ett svar på den mycket allvarliga situationen för den mest utsatta gruppen medmänniskor i Covid-19 pandemins spår: äldre med Alzheimer- och andra demensdiagnoser inom äldreomsorgen. Det är dem som tar den hårdaste smällen både vad gäller högre dödlighet och tuffare restriktioner.

Petra Tegman och Annika Jankell visar hur ett munskydd ska användas på ett säkert sätt

Alldeles för många hanterar inte munskydden på rätt sätt, vilket kan orsaka mera skada än nytta. Annika Jankell, journalist, entrepenör och Alzheimerfondens ambassadör samtalar med Petra Tegman, specialistsjuksköterska, demens- och palliativ vård, hur man ska använda munskydd på rätt sätt.


Stipendier från #omsorgsrörelsen

Under våren har ni som arbetar inom äldreomsorgen haft möjligheten att kunna söka medel för utvecklande av aktiviteter och idéer till era verksamheter i syfte att kunna främja en tillvaro där de med Alzheimer- och andra demensdiagnoser kan få den basala vård, omsorg och stimulans som de förtjänar samt underlätta för omvårdnadspersonalen och de anhöriga. Vi har fått in ett hundratal fantastiska ansökningar från Sveriges alla hörn! Nu kraftsamlar juryn för att välja ut de vinnande stipendiaterna. Fortsätt att stödja vår insamling till förmån för #omsorgsrörelsen. Ju mer insamlade medel, ju fler stipendier kan vi dela ut som är viktiga tillskott till verksamheter att kunna genomföra aktiviteter för de med Alzheimer- och andra demenssjukdomar. Tack för ditt bidrag!

Se stipendievinnarna här

 

Nu kraftsamlar vi för omsorgsrörelsen

Under detta upprop har vi startat en insamling i syfte att underlätta tillvaron för människor med Alzheimer och andra demenssjukdomar, deras anhöriga och omvårdnadspersonalen. Pengarna från insamlingen går oavkortat till förmån för äldre- och demensboenden samt verksamheter inom hemtjänsten.

Läs mer och ge ett bidrag till #omsorgsrörelsens insamling

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin