Alzheimerfondens forskningsstöd

Alzheimerfonden ger ekonomiskt stöd till forskning som syftar till att förebygga och bekämpa demenssjukdomar. I mindre utsträckning ger vi också stöd till vidareutbildning av vårdpersonal – t.ex. sköterskor, arbetsterapeuter och läkare – som vill fördjupa sina kunskaper inom demensområdet.

Forskningsstödet 2016
Under 2016 delade Alzheimerfonden ut cirka 24 miljoner kronor till 60 enskilda forskare vid landets ledande universitet samt till forskningsstiftelsen AlzeCure. Forskningsansökningarna granskas och utvärderas av Alzheimerfondens vetenskapliga råd som leds av Henrik Zetterberg, professor vid Göteborgs universitet.

Här intill beskriver vi lite närmare några av de forskare och deras projekt som fått stöd från oss. Klicka i vänsterspalten för att läsa om dem. Se den fullständiga listan på forskarna vi stödjer under Beviljade anslag.

Alzecure-10

givegift.png