Alzheimerfonden

Ny teori från forskare i Lund om orsaken till alzheimer

Gunnar Gouras, professor i experimentell neurologi vid Lunds universitet, har publicerat uppseendeväckande resultat från en studie bekostad av Alzheimerfonden m.fl. Studien presenterar en ny hypotes om själva orsaken till Alzheimers sjukdom.
Foto: Jens Persson, Lunds universitet

Läs mer

Alzheimerfonden stöder forskning

Vi är en stiftelse som samlar in och delar ut pengar till forskning kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Vi ger också visst stöd till vidareutbildning av vårdpersonal som vill fördjupa sina kunskaper inom demensområdet.

Trots att så många som 160 000 människor i vårt land är drabbade av någon form av demenssjukdom saknar vi ännu både botemedel och bra mediciner.

Mer forskning är det enda som kan stoppa demens, vår nya folksjukdom.

 


            11

Läs mer

Ge en gåva

Givarservice
Ring oss för personlig service.
Tel 020-30 11 30.
Ordinarie telefontider helgfria vardagar 08.30–16.00,
lunchstängt 12.00–13.00.

Ge en gåva här.

Insättning via 90-konto
Sätt in din gåva på:
Plusgiro 90 11 19-8 Bankgiro 901-1198
Ger du en minnesgåva via direktinsättning på plus- eller bankgiro är det viktigt att du anger den avlidnes namn samt adress till den som ska få minnesbladet och eventuell personlig hälsning.

Här nås vår nätbutik med produkter som stöttar forskningen.

Läs mer

7 miljoner från PostkodLotteriet

PostkodLotteriet har nu haft den årliga utdelningen av sitt överskott och vi på Alzheimerfonden fick 7 miljoner kronor, ett tacksamt och viktigt bidrag till svensk demensforskning.Totalt delades 1,1 miljard kronor ut till de 53 förmånstagarorganisationerna.

Läs mer

Månadens forskare: Oskar Hansson

Under vinjetten "Månadens forskare" lyfter vi fram någon av de forskare vi stöttar. Läs om Oskar Hansson i Lund som är årets mottagare av Alzheimerfondens stora forskningspris.

Läs mer

Dementia Forum X 2017

Den 18 maj hålls det internationella demenstoppmötet Dementia Forum X för andra gången. Drottning Silvia är mötets beskyddare och mötesplatsen är Kungliga slottet.

Läs mer

Läger för unga anhöriga

Nu tar vi emot anmälningar till sommarens fyra läger för unga anhöriga.

Läs mer

Första kliniska studien på herpesvirus

Forskare vid Umeå universitet inleder nu en studie som undersöker om behandling med läkemedel mot herpesvirus också har effekt mot Alzheimers sjukdom. Tidigare har forskargruppen, under ledning av Hugo Löwheim, avslöjat att det finns ett samband mellan infektion med vanligt herpesvirus och en högre risk för Alzheimers sjukdom.

Läs mer

Positiva försök med aktivt vaccin

Den första studien av försök med aktivt vaccin mot alzheimer på människor visar positivt resultat. Forskarna, däribland professor Bengt Winblad, har kunnat konstatera positivt immunsvar utan större biverkningar hos 29 av studiens 30 patienter. – Jag ser detta arbete som ett genombrott och möjlighet till ett nytt behandlingsalternativ, säger Bengt Winblad.

Läs mer

AlzeCure nära genombrott

Forskningsstiftelsen AlzeCure är på väg att ta fram den första behandlingen som kan påverka sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom. Deras världsunika satsning på att återställa nervceller som skadats vid Alzheimers sjukdom har just presenterats vid en internationell konferens i USA. Projektet får stöd från Alzheimerfonden och ansedda Alzheimer's Drug Discovery Foundation i New York.

Läs mer

Alzheimerfondens stora forskningspris

Docent Oskar Hansson, Lunds universitet, får "Alzheimerfondens stora forskningspris" för 2017. Prissumman uppgår till 2,5 miljoner kronor. Han får priset för sina kliniska undersökningar, hjärnavbildning med magnet- och PET-kamera samt biokemiska analyser av blod och cerebrospinalvätska.

Läs mer

Ditt stöd är viktigt

Antalet demenssjuka väntas öka med nästan 300 procent fram till år 2050. Var 3:e sekund insjuknar någon, bara i år betyder det 10 miljoner nyinsjuknade.

Hjälp forskarna att lösa demensgåtan. Ditt stöd kan vara avgörande!

Läs mer
 

                         Granskad&GodkändGG 2015 - Stamp   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      Huvudsponsorer:
  SPL logo 2013 FC        Euro Accident RGB liten        _Såstaholm_hotel_byline_P234 jpg_          tabygk           BRA Logo Tag RGB Pos - PNG_0

Grolls-YrkeB-logo-RGB       Invita_hemma_bast_cmyk   Hypergene_logga       spara-med-hjartat-300x250   logga anton frans1  AthenaNordic