Stina Arosenius

Anhörigkonsulent/Alzheimerfonden

Kontakt: stina@alzheimerfonden.se

Stina Arosenius har en lång erfarenhet som chef inom äldrevården i Södra Sverige, både från den privata och kommunala verksamheten. De senaste åren har hon arbetat som anhörigkonsulent i Malmö och drivit olika projekt för att förbättra demensverksamheten i Malmö, vilket resulterade i 16 Silviasystrar. Hon har dessutom jobbat med utbildning för personal i bemötandefrågor och handledning. På sommaren arbetar hon som lägersamordnare på Alzheimerfondens läger för unga anhöriga med en demenssjuk förälder i Skåne och Ystad.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin