Coronavirus och Alzheimer

Här får du råd och stöd

Behöver du någon att prata med om din oro?

Coronaviruset slår hårt mot hela samhället men extra hårt mot de äldre och de som är sjuka. En av de mest utsatta grupperna är personer som lider av en demenssjukdom. När äldreboendena nu är stängda kan de inte träffa sina anhöriga – ofta en ljuspunkt i vardagen. För de anhöriga är det sorgligt och frustrerande att längta efter sina nära och kära men inte kunna träffa dem utan istället kommunicera via personalen som tar hand om deras mamma eller pappa.

För personer med demenssjukdomar som fortfarande är så pass friska att de bor hemma ställer coronaviruset till det på andra sätt. Att ta till oss Folkhälsomyndighetens förhållningsregler – att hålla oss på avstånd från andra personer vi möter, att tvätta händerna noggrant och så ofta som möjligt efter att ha uträttat ett ärende – kan vara svårt för oss som är fullt friska. För en person där tankeförmågorna börjat svikta och inte riktigt kommer ihåg blir det förstås mycket svårare. Och självklart ett stort orosmoment för de anhöriga som lämnar en make/maka eller mamma/pappa hemma utan att vara säker på hen håller sig på avstånd från andra när hon eller han går ut.

I dessa coronatider kan det också vara jobbigt för de anhöriga när dagverksamheten – ett stimulerande inslag för den sjuke och en välbehövlig paus för den anhörige – är stängd.

Som ung anhörig till en sjuk förälder som fortfarande bor hemma kan det vara ansträngande att vara mycket tillsammans med sin anhörige när skolan är stängd och svårt att koncentrera sig på sina studier.

Känner du att du behöver någon att prata med om din oro? Vi finns tillgängliga på mail och samtal på telefon.

”Vi har öppnat ett nybyggt boende för coronasmittade demenssjuka i Knivsta”

Under coronapandemin är läget ansträngt på många äldre- och demensboenden runt om i landet. Liselotte Björk, demensvårdsutecklare på Vardaga ger en lägesrapport.

Läs mer

”Jag oroar mig mycket för mamma just nu”

Coronapandemin slår hårt – framför allt mot de redan utsatta i samhället. Johanna Hinteregger, journalist och gymnasielärare, 35 år, ska precis föda sitt andra barn.

Läs mer

”Ingen är intresserad av gamla och demenssjuka”

Redan i mitten av mars varnade några av Sveriges mest namnkunniga äldreforskare för vad som kunde hända om covid-19 kom in på äldreboenden och smittade demenssjuka och sköra äldre.

Läs mer

Kontaktpersoner som ger råd och stöd

Se fler kontaktpersoner

Vi ger råd för unga anhöriga

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin