Jenny

Författare och föreläsare

Jenny Eriksson från Gävle var bara 10 år när hennes pappa fick sin demensdiagnos vid 46 års ålder. Några år senare, när Jenny var 16 år, gick han bort.

Sedan dess har Jenny hållit många föreläsningar runt om i landet om sina erfarenheter som ung anhörig. 

”Vi skulle kunna bli mycket bättre på att våga se och möta varandra även när livet stormar”, säger Jenny.

Jenny skriver också böcker. En av dem är ”Ett brev om livet”. 

Jennys böcker-1.jpg

Ett brev om livet handlar om att tappa livet, när det inte blev som man tänkt sig och vardagen förändras. Dikterna är fragment från hennes pappas sjukdomsår, tankar, episoder och känslor. Från diagnosen och frågorna, vidare till pappans flytt till boende, genom tonåren, till pappans bortgång och fram till den sista dikten som är ett kliv ut i vuxenvärlden och en slags försoning med det förflutna. 

Jenny har skrivit den bok som hon själv skulle ha velat läsa. För andra anhöriga är det en bok att känna igen sig i. För yrkesverksamma inom vård, skola och anhörigstöd samt omvårdnadspolitiker så blir det en ögonöppnare som Jenny hoppas ska ge ökad förståelse för unga anhörigas situation.

Ett brev om livet är ett ärligt brev i diktform, med ett språk alldeles nära vardagen som det är lätt att känna igen sig i. Boken finns att köpa på exempelvis Adlibris.

Jenny har också skrivit boken Du är inte ensam, som vänder sig till andra unga anhöriga men även till skol- och sjukvårdspersonal.

Jennys böcker-2.jpg

Boken finns att beställa från Demensförbundets nätbutik.

 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin