Lars Nilsson, ledamot

Professor, Oslo universitet

Lars Nilsson är professor i farmakologi vid Oslo Universitet. Lars har 25 års erfarenhet av Alzheimer- och neuroforskning både inom akademi (Karolinska Institutet, Harvard Medical School, University South Florida och Uppsala Universitet) och industri (konsult till BioArctic Neuroscience, 2007-2011). Han har huvudsakligen ägnat sig åt utveckling och användning av djurmodeller av Alzheimers sjukdom där han med genetiska eller farmakologiska metoder främst studerat sjukdomsprocesser men också utvärderat behandling. Under de senaste åren han även bedrivit forskning om biomarkörer i cerebrospinalvätska. 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin