Hans Basun, ledamot

Professor, Stockholm

Hans Basun är professor och specialist i geriatrik och psykiatri vid institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset. Han har främst ägnat sig åt demensforskning och läkemedelsutveckling vid neurodegenerativa sjukdomar vid AstraZeneca och BioArctic Neuroscience.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin