Mats Andersson

Ordförande

Mats Andersson har mer än 30 års erfarenhet av och omfattande kunskaper inom den finansiella sektorn. Han har innehaft flera ledande positioner, vilka inbegripit start-ups, omstruktureringar samt utveckling av affärsverksamheter.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin