Mats Andersson

Styrelseordförande

VD Nordic Cross Asset Management AB. Mer än 30 års erfarenhet och omfattande kunskaper inom den finansiella sektorn. Har innehaft ett antal ledande positioner, vilket omfattar start-ups, omstruktureringar samt utveckling av affärsverksamheter

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin