kjell

Kjell Simonsson

Ledamot

Kjell Simonsson är överläkare vid Minnesmottagningen i Norrtälje och är specialist i geriatrik, anestesi och intensivvård. Han är också civilekonom DHS. Kjell Simonsson har arbetat i ledande befattningar inom såväl privat som offentlig verksamhet, både operativt och på styrelsenivå framförallt inom sjuk- och hälsovård.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin