Alzheimerdagen 21 september

Den 21 september varje år uppmärksammar vi Alzheimerdagen. Då vill vi rikta fokus på demensproblematiken över hela världen. Cirka 47 miljoner människor har en demenssjukdom och antalet väntas öka med nästan 300 procent till år 2050.

Alzheimerdagen 2017

I år ordnade vi en temadag i Aula Medica, Karolinska Institutet, där forskare berättade om de senaste rönen.

Foto: Johanna Wulff

Alzheimerdagen 21 sep 2017-1.jpg

Alzheimerdagen 21 sep 2017-3.jpg

Moderatorn Robin Askerlöf intervjuade forskaren Stina Syvänen om hur man utvecklar patientnära metoder för utvärdering av nya läkemedel.

Alzheimerdagen 21 sep 2017 c-2.jpg

Michael Schöll har utvecklat en ny avbildningsmetod med PET-kamera. Detta öppnar för nya möjigheter till bättre diagnostik och  läkemedel.

Alzheimerdagen 21 sep 2017 c-1.jpg 

Det finns sätt att minska risken att drabbas av en demenssjukdom. Professor Ingmar Skoog tipsade.

Alzheimerdagen 21 sep 2017-2.jpg

Catarina Olssons make Magnus fick Alzheimers sjukdom redan vid 38 års ålder. Paret hade då tre små barn. Catarina berättade om hur hela familjen påverkades under åren av Magnus sjukdom, innan han sommaren 2016 gick bort.

 


Läs om tidigare års uppmärksammande av Alzheimerdagen

... och se filmen från Alzheimerdagen 2015 i Konserthuset i Stockholm

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin