Till minne av


har Alzheimerfonden tacksamt tagit emot en gåva från