Till minnet av


har Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden tacksamt mottagit en gåva från