Testamentgåva

När du testamenterar en gåva till Alzheimerfonden ger du en gåva som får stor betydelse efter din bortgång. Via ett testamente lever din omtanke vidare på ett sätt som kan hjälpa framtida generationer.

Att testamentera till Alzheimerfonden innebär att ge en gåva som får stor betydelse efter din bortgång. Du kan testamentera hela eller delar av dina tillgångar till Alzheimerfonden. Det kan omfatta kontanter, aktier, fondandelar, fastigheter eller värdeföremål.

Alzheimerfonden tar varje år emot gåvor genom testamenten. Dessa gåvor har mycket stor betydelse för vår verksamhet och ger ett viktigt bidrag till forskningen kring alzheimer och andra demenssjukdomar.

För mer information, kontakta Liselotte Jansson, mobil: 070-481 70 43 eller mejla liselotte.jansson@alzheimerfonden.se
Via ett testamente lever din omtanke vidare på ett sätt som kan hjälpa framtida generationer.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin