För att kunna hantera din gåva och informera om Alzheimerfonden och svensk alzheimerforskning lagrar vi de uppgifter som du lämnar.

Det gör vi enligt Personuppgiftslagen (PUL) vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut.

Vid tjänster på Alzheimerfondens webbplats där besökaren ombeds att lämna e-postadress och andra personuppgifter, används informationen endast för det ändamål som uppges. 

Alzheimerfonden förbehåller sig dock rätten att använda e-postadressen för utskick av information och erbjudanden, själva eller i samabete med utvalda samarbetspartners, och garanterar att uppgifterna inte säljs vidare till tredje part.

Besökaren ger sitt samtycke till att Alzheimerfonden lagrar de lämnade personuppgifterna genom att slutgiltigt genomföra det köp som kräver personuppgifterna.

Önskar du att radera dina uppgifter efter att du skänkt en gåva, vänligen kontakta oss på 020 - 30 11 30 eller info@alzheimerfonden.se

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin