Bengt Winblad, ledamot

Professor i geriatrik vid Karolinska Institutet

Professor Bengt Winblads insatser inom demensområdet är internationellt erkända. Under sin karriär har han tilldelats många priser för sin betydande forskning. 2016 fick han Alzheimer’s Association Lifetime Achievement Award och stöttar sedan flera år tillbaka även Alzheimerfondens viktiga arbete. 2012 bildade han den innovativa forskningsgruppen AlzeCure i samverkan med Alzheimerfonden och en grupp framstående f.d. AstraZeneca-forskare.

- Som ny ledamot i Alzheimerfondens vetenskapliga råd hoppas jag att kunna bidra med mina forskningserfarenheter. I och med att sjukdomen är så vanligt förekommande är det kritiskt för patienter, anhöriga och samhället att vi hittar ett nytt läkemedel.

- Sedan Alzheimerfonden flyttade från Lund till Stockholm har den växt i omfång. Idag ger stiftelsen cirka 25 miljoner i viktigt forskningsstöd – framförallt till basal grundforskning kring alzheimer.

Idag arbetar Bengt Winblad med att ta fram ett nytt läkemedel mot Alzheimers sjukdom tillsammans med sitt forskningsteam på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

- Jag har en bra grupp här på Karolinska. För 25–30 år sedan visste vi ingenting och hade inget läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Idag har vi både första och andra generationens läkemedel. Vi har hypoteser som behöver stärkas ytterligare i studier på obduktionsmaterial, djurmodeller, cellinjer och kliniska material. Det är otroligt spännande att vi gör nya framsteg hela tiden och vi har mycket att se fram emot