Bengt Winblad rapporterar

Europa och USA dominerar forskningen

Professor Bengt Winblad är sedan flera decennier Sveriges mest meriterade demensforskare. Han har grundat forskargrupper, forskarnätverk, kliniker, laboratorier, är hedersprofessor vid flera utländska universitet och har bidragit till flera viktiga upptäckter som varit fundamentala för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.


Så här beskriver Bengt Winblad dagens forskning:

"Alzheimerforskning bedrivs numera intensivt i flera delar av världen, men man kan se en dominans i Europa och USA. I USA är samarbetet mellan industri och akademi mycket välutvecklat, vilket återspeglas i att ett flertal studier nu genomförs på populationer med till exempel mutationer, dvs. genetiska förändringar som oundvikligen leder till en tidigt insättande demens. Däremot är Europa i främsta ledet rörande s.k. vaccinationsstudier. Både de amerikanska familjära studierna och vaccinationsstudierna i Europa ska förhoppningsvis leda fram till ett godkänt läkemedel.

Min teori är att ett framtida effektivt läkemedel måste riktas mot ett flertal mål, då Alzheimers sjukdom är komplex och inte kan sägas ha en enda orsak. Tack vare Alzheimerfondens forskningsanslag, framförallt till den basala forskningen, är vi i Sverige väl med i utvecklingen."

Tack vare Alzheimerfondens forskningsanslag är vi i Sverige väl med i utvecklingen.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin