Fight Dementia

Alzheimerfondens projekt stöttar unga anhöriga

Nationella läger för unga anhöriga

Fight dementia läger webb.jpg

En viktig del i Alzheimerfondens projekt Fight Dementia är läger för unga anhöriga på olika platser runt om i landet. För dessa unga som lever i en utsatt situation med en sjuk förälder, är det helt avgörande att kunna möta andra som lever på samma sätt. Under ett veckoslut i härlig miljö kan de knyta nya kontakter, lyssna på föreläsningar och genom olika aktiviteter som yoga, matlagning och måleri får styrka att gå vidare livet. 

Läs mer och anmäl dig till årets läger här

 

Alzheimerfondens program med unga anhöriga!

Här kan du se ett unikt program framtaget av Alzheimerfonden där unga anhöriga som har en förälder med en demenssjukdom öppenhjärtigt berättar om sin förälders sjukdomsresa, hur det påverkar deras vardag och vilka stödinsatser de önskar av samhället men också om hur covid-19 har gjort situationen för anhöriga ännu värre.

Förutom gripande berättelser får ni även möta forskare, läkare, Silviasjuksköterskor, anhörigkonsulenter, jurister och många fler som gemensamt sätter fokus på unga anhörigas hälsa.

Se programmet här! 

Politikerdebatt om demensvården

Politikerdebatt FD webb.jpg

Fight Dementia bjöd in politikerna Marie-Louise Hänel Sandström, riksdagsledamot (M) och Lars Isacsson, socialdemokraternas ordförande i Dalarna för att svara på frågor om demensvården från vår inbjudna panel. Se programmet som leds av Alzheimerfondens ambassadör Annika Jankell.

Se politikerdebatten här
 

Fight Dementia är ett treårigt projekt som startade 2019. Fight Dementia drivs av Alzheimerfonden med finansiering av Postkodföreningen. Syftet med projektet är att uppmärksamma unga anhöriga till personer med en demenssjukdom och att på olika sätt förbättra deras situation. Fler sommarläger runt om i Sverige, nya lokala och regionala mötesplatser samt en bred utbildningssatsning är olika sätt att synliggöra de unga anhöriga och att lyfta deras livskvalitet.

Vår målsättning är att våra svenska politiker ska bli bättre på att uppmärksamma den här sköra målgruppen

- Ett projekt som Fight Dementia har aldrig varit mer angeläget än nu. Vi ser en klar försämring av fysisk och mental hälsa hos de unga som lever nära en anhörig med en dödlig kognitiv sjukdom. Tillsammans med några få kommuner runt om i landet har vi varit ensamma i vårt arbete och vår kamp för att stötta denna sköra målgrupp. Våra folkvalda politiker måste börja ta dessa frågor på allvar så att vi får en samsyn på hur vi ska förebygga fysisk och mental ohälsa hos unga anhöriga och skapa förutsättningar för dem att leva hälsosamma och meningsfulla liv, säger Liselotte Jansson, Gerenalsekreterare på Alzheimerfonden.

Klicka här för att komma till Fight Dementias hemsida

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin