Dementia Forum X 2017

Ett internationellt demenstoppmöte

Den 19 maj 2017 ägde den internationella konferensen Dementia Forum X rum för andra gången, också den här gången i Stockholm.

Syftet med mötet, som samlade makthavare från hela världen, var att följa upp initiativen från 2015 då representanter från bl.a. näringslivet, forskarvärlden, finanssektorn och vården diskuterade den globala utmaningen med en åldrande befolkning och ett ökande antal demenssjuka.

Drottning Silvia var beskyddare för mötet som ägde rum på Kungliga Slottet. Drottningen delade också ut två av Alzheimerfondens priser, "Alzheimerfondens stora forskningspris" till Oskar Hansson och "Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare" till Stina Syvänen.

Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Dementia Forum X 2017-6.jpg

Generalsekreterare Liselotte Jansson och professor Oskar Hansson med Drottning Silvia. Läs om Oskar Hanssons forskning här.

Dementia Forum X 2017-5.jpg

Stina Syvänen fick ta emot "Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare", instiftat av Alzheimerfonden. Läs om hennes forskning här.

Dementia Forum X 2017-7.jpg

Dementia Forum X 2017-4.jpg

Dementia Forum X 2017-1.jpg

Äldreminister Åsa Regnér

Dementia Forum X 2017-3.jpg

Moderator Nisha Pillai och professor Miia Kivipelto som berättade om sin stora livsstilsstudie.

Dementia Forum X 2017-9.jpg

Drottning Sofia av Spanien deltog.

Dementia Forum X 2017-2.jpg

Konferensens första del hölls i Bernadottebiblioteket.

Dementia Forum X 2017-8.jpg

Liselotte Jansson höll i en workshop om Möten med minnen, Alzheimerfondens tidigare museiprojekt för demenssjuka där mer än 80 museer deltog. Projektets förebild kom från MoMA i New York. Därifrån hade Carrie McGee flugit in för att visa hur en specialvisning kunde gå till i Meet Me, som projektet hette på MoMA.

Dementia Forum X 2017-10.jpg

På kvällen presenterades SilviaBo intill Silviahemmet, ett bostadsprojekt som kommit till i samarbete med Ikea.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin